اسیر دام صیاد

یادت باشد خدا را صدا هم نزنی، آنجاست که تو هستی...

چهارشنبه 23 مرداد‌ماه سال 1387 ساعت 18:12

محبت

من قدر خود را بزرگتر از آن می دانم که محبّت خویش را از کسی دریغ کنم حتی اگر کسی محبّت مرا درک نکند و به خیال خود سوء استفاده نماید.من بزرگتر از آنم که به خاطر پاداش محبّت کنم یا در ازای عشق تمنّایی داشته باشم. من در عشق خود می سوزم ولذت می برم و این لذّت بزرگترین پاداش ممکن است که در جواب عشق خود به حساب آید.

شهید دکتر مصطفی چمران