اسیر دام صیاد

یادت باشد خدا را صدا هم نزنی، آنجاست که تو هستی...

چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 15:28

محبت

من قدر خود را بزرگتر از آن می دانم که محبّت خویش را از کسی دریغ کنم ؛ حتی اگر  
 
کسی محبّت مرا درک نکند و به خیال خود سوء استفاده نماید. 
 
من بزرگتر از آنم که به خاطر پاداش محبّت کنم یا در ازای عشق تمنّایی داشته باشم.  
 
من در عشق خود می سوزم و لذّت می برم و این لذّت بزرگترین پاداش ممکن است که  
 
در جواب عشق ؛ خود به حساب آید.

 
 
شهید دکتر مصطفی چمران